Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

debil inside NIEB dib       Regulamin XIII Długodystansowego Ekstremalnego Biegu Inauguracja Lata 2017

Organizator:
SKF „KW Żabi Kruk” z Gdańska, które powierza kierownictwo tej imprezy komandorowi Karolinie Banyś
Cele imprezy:
Przepłynięcie bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz trasy wyznaczonej przez organizatora w czasie nie dłuższym niż 24h. Sprawdzenie granic własnych możliwości, wytrwałości oraz dystansu do samego siebie.
Termin imprezy:
23-24 czerwca 2017 r.
Start w piątek 23 czerwca 2017r. o godz. 19.00 z Ostrzyc albo o godz. 16.30 z przystani „Klubu Wodnego Żabi Kruk” (odjazd na miejsce startu).

Miejsce imprezy:
Jeziora Kółka Raduńskiego, Rzeka Radunia, Rzeka Motława - na trasie z Ostrzyc do przystani „Klubu Wodnego Żabi Kruk” w Gdańsku

Koszty i świadczenia:
• wpisowe 110 zł
• transport uczestnika i kajaka z Gdańska na miejsce startu w cenie wpisowego
• transport do Bazy wraz ze sprzętem w razie przerwania płynięcia (PATRZ PUNKT 5.3)
• ubezpieczenie,
• poczęstunek podczas wieczornej biesiady,
• pamiątka,


1. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także telefonicznie lub osobiście w siedzibie „Klubu Wodnego Żabi Kruk” w Gdańsku ul. Żabi Kruk 15.

W ramach zgłoszenia należy podać:
• dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL)
• numer telefonu, który będzie używany przez uczestnika podczas imprezy
• kategoria (model) kajaka
• rozmiar koszulki
• czy korzysta się z transportu organizatora na miejsce startu
• czy wypożycza się kajak od organizatora

Kwotę wpisowego w wysokości 110,00 PLN Należy wpłacić na konto:
SKF KW Żabi Kruk, Gdańsk ul. Żabi Kruk 15
40 1240 5400 1111 0000 4917 5789
Dokonanie opłaty wpisowej w wymaganym terminie jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia.

Termin zgłoszeń:
do 12 czerwca 2017 r.
Termin jest ostateczny i zgłoszenia (w tym wpisowe) po 12 czerwca nie będą przyjmowane. Ilość miejsc jest ograniczona i Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia w przypadku wyczerpania limitu miejsc. W takim przypadku o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń wpisowe nie będzie zwracane.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA:
2.1. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające umiejętność pływania wpław i doświadczenie w uprawianiu kajakarstwa.
2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w określonym przez Organizatora terminie oraz opłacenie wpisowego.

3. WARUNKI UKOŃCZENIA:
3.1. Przepłynięcie całej długości trasy BEZ ŻADNEJ pomocy z zewnątrz,
3.2. Zameldowanie się na WSZYSTKICH punktach kontrolnych,
3.3. Stawienie się na mecie w Klubie Wodnym Żabi Kruk przed upływem 24h od startu,
3.4. Dopełnienie wszystkich warunków dodatkowych wymienionych w punkcie 6.

4. SPRZĘT:
4.1. Kajak
Kajak musi przede wszystkim być sprawny - a jaki? to Wasz wybór.
Po wcześniejszym zgłoszeniu Organizator może wypożyczyć kajak.
Dopuszczamy do startu dwójki, kanadyjki, jednak łódki o napędzie wieloosobowym nie będą brały udziału w wyłonieniu Złotego DEBILa tytułu dla najszybszego zawodnika płynącego najkrótszym kajakiem. Trofeum jest jedno i do tego niepodzielne.
4.2. Sprzęt dodatkowy
Każdy uczestnik MUSI posiadać kamizelkę asekuracyjną lub ratunkową i być w nią ubrany w czasie płynięcia.
Każdy uczestnik MUSI posiadać dodatkowo następujące rzeczy:
• sprawny telefon komórkowy, latarkę (najlepiej czołówkę),
• apteczkę z podstawowym wyposażeniem (materiały opatrunkowe, rękawiczki, folia NRC itp.),
• komplet ubrań na przebranie w razie nieprzewidzianej kąpieli,
• sprzęt biwakowy umożliwiający spędzenie co najmniej doby w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Sprzęt dodatkowy będzie sprawdzony przed startem, a jego brak lub fakt, że jest niekompletny spowoduje niedopuszczenie do startu.
Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo kontroli sprzętu dodatkowego na trasie - braki będą skutkować dyskwalifikacją. W takich przypadkach opłata startowa nie podlega zwrotowi.

5. NA TRASIE:
5.1. Meldunki.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do telefonicznego potwierdzenia w bazie godziny swojego przybycia na wyznaczone przez Organizatora punkty kontrolne.

• Koniec Kółka Raduńskiego - początek Raduni - zastawka Ostrzyce
• Most drogowy w Żukowie
• Przenoska w Kolbudach
• Przenoska w Pruszczu Gdańskim

Dopuszcza się wysłanie wiadomości sms z miejscem oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. Organizator nie potwierdza otrzymania wiadomości. Brak zgłoszenia, także z winy operatora telefonii komórkowej jest dyskwalifikacją. Dopuszcza się zgłoszenia zbiorowe.

5.2. Punkt kontrolny
W okolicach rozlewiska Elektrowni Rutki jest wyznaczony przez Organizatora punkt kontrolny.

5.3. Przerwanie płynięcia:
Organizator zapewnia transport powrotny do bazy TYLKO I WYŁĄCZNIE I ABSOLUTNIE z punktów oznaczonych na mapie tj.:
• most drogowy w Kiełpinie (ostatni przed przełomem Raduni),
• most drogowy w Żukowie
• przystań i ośrodek w Kolbudach
• przenoska w Pruszczu Gdańskim
W przypadku przerwania płynięcia poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora, uczestnik musi dotrzeć do Bazy bądź wybranego oznaczonego punktu na własną rękę.
Jedynym wyjątkiem od powyższego będzie wypadek uniemożliwiający uczestnikowi kontynuację płynięcia. W takiej sytuacji należy skorzystać z telefonu alarmowego 112 oraz powiadomić Organizatora.
UWAGA
Uczestnicy będą zabierani z trasy TYLKO RAZ - około godziny 16-tej dnia 24 czerwca (sobota)
Każda osoba, która przerwała płynięcie na skutek własnej słabości będzie musiała poczekać na transport Organizatora bądź wrócić do bazy na własną rękę. W szczególnych przypadkach możliwe będzie podjęcie uczestnika z punktu innego niż wyznaczone powyżej jeśli:
• dalsze płynięcie nie jest możliwe ze względów zdrowotnych nie zagrażających jednak życiu i zdrowiu uczestnika,
• uczestnik dopełni obowiązku dotarcia ze sprzętem do utwardzonej drogi,
• uczestnik poda dokładnie swoją lokalizację (jestem w lesie koło Żukowa nie będzie akceptowane),
• będzie cały czas miał włączony telefon komórkowy z zasięgiem tak, aby możliwa była komunikacja z kierowcą.
Uczestnicy przerywający płynięcie poza wyznaczonymi punktami i spełniający w/w warunki będą podejmowani z trasy jako ostatni.

UWAGA!
Na trasie znajduje się wiele przenosek - dwie z nich o długości ponad kilometra. Na przenoskach dopuszcza się korzystanie z wózków kajakowych oraz innego sprzętu do przenoszenia kajaków (pasów etc.) pod warunkiem jednak, że sprzęt ten będzie znajdował się w kajaku uczestnika przez cały czas płynięcia. Niedopuszczalne jest korzystanie ze sprzętu osób trzecich niebiorących udziału w DEBILu.
Dopuszczalne jest korzystanie z pomocy i sprzętu innych uczestników DEBILa.

Część trasy przebiegała na terenie Rezerwatu "Jar Rzeki Raduni" - odcinek ten jest prawnie chroniony i od niedawna, decyzją urzędniczą, częściowo zamknięty dla ruchu turystycznego. Jako organizatorzy nie zgadzamy się z zamknięciem Jaru jednak zobowiązani jesteśmy do przestrzegania prawa. Osoby decydujące się na przepłynięcie Jaru Raduni czynią to na własną odpowiedzialność.

Jar Raduni (Przełom Raduni) jest klasyfikowany, jako odcinek bardzo trudny i uciążliwy ze względu na dużą ilość zwalonych drzew. W klasyfikacji rzek nizinnych, ze względu na wartki nurt, rzeka Radunia na odcinku przełomu ma charakter górski, a zatem wymaga dobrych umiejętności kajakowych.

Część uczestników płynących najszybciej, być może będzie pokonywać odcinek przełomu nocą! Organizator dopuszcza możliwość noclegu przed rezerwatem, aby uniknąć pływania w nocy.
Pływanie w nocy jest trudne i niebezpieczne, dlatego każdy uczestnik podejmuje decyzję o płynięciu przełomu nocą na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6. Dyskwalifikacja
Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany za:
6.1. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy osób nie biorących udziału w imprezie lub osób wcześniej zdyskwalifikowanych,
6.2. Umyślne lub przypadkowe skrócenie trasy,
6.3. Nie dopełnienie obowiązku zameldowania się na jakimkolwiek punkcie kontrolnym,
6.4. Zgubienie lub porzucenie jakiejkolwiek części wyposażenia,
6.5. Używanie nieregulaminowego (niesprawnego;) kajaka,
6.6. Śmiecenie na trasie,
6.7. Dotarcie na metę po upływie 24 h (nie uzyskuje tytułu DEBILa),
6.8. Niekompletny sprzęt obowiązkowy,
6.9. Spożywanie alkoholu na trasie.

STKF "Klub Wodny Żabi Kruk"

New York Times poleca

Wypożyczalnię kajaków Żabi Kruk

Z przyjemnością informujemy, że Wypożyczalnia kajaków Żabi Kruk została umieszczona w anglojęzycznym przewodniku prestiżowego dziennika New York Times z serii "36 godzin".

W dobrych ksiegarniach poszukaj przewodnika "36 godzin: 125 weekendów w Europie" ("36 hours: 125 weekends in Europe").

WIĘCEJ

WYPOŻYCZ KAJAK

Polecamy usługi wypożyczalni kajaków www.kajakiempogdansku.pl

WIĘCEJ

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl