Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

Regulamin Morskiego Wyścigu Kajakowego 3MOLA 2014

I. ORGANIZATOR

Organizatorami Morskiego Wyścigu Kajakowego 3MOLA są Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk", Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Kajakarstwa oraz agencja Promotion.pl. Impreza dofinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. TERMIN I MIEJSCE

Impreza odbędzie się w dniu 1 czerwca 2014 (niedziela). Sekretariat oraz start i meta wyścigu: plaża miejska w Gdyni, wody Zatoki Gdańskiej. Trasa wyścigu kajakowego zacznie się na plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu, prowadzić będzie do molo w Gdyni-Orłowie i z powrotem. Łączny dystans wyścigu to ok.7 km

III. UCZESTNICY

Impreza ma charakter otwarty tj. prawo startu mają wszystkie osoby powyżej osiemnastego roku życia, które dokonają zgłoszenia w sekretariacie imprezy oraz spełnią wymogi niniejszego regulaminu. Do startu w Morskim Wyścigu Kajakowym 3MOLA dopuszcza się młodzież od 16 roku życia za pisemną zgodą opiekunów prawnego. Wszyscy uczestnicy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu, lub podpisać stosowne oświadczenie w sekretariacie imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich takie oświadczenie składają prawni opiekunowie. Wszyscy uczestnicy podpisują również oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem. W czasie trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

IV. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem (58) 305-73-10, listownie na adres: Klub Wodny "Żabi Kruk" 80-822 Gdańsk ul. Żabi Kruk 15, pocztą elektroniczną na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sekretariacie imprezy podczas trwania weryfikacji. Dane niezbędne do zgłoszenia:

 •  Imię i Nazwisko
 •  Adres zamieszkania
 •  PESEL
 •  Kategorię startującego zawodnika
 •  Telefon kontaktowy podczas wyścigu

 

V. OPŁATY

Opłata startowa wynosi:

 • 30 PLN od osoby
 • Opłatę startową można wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Wodny "Żabi Kruk" Bank PEKAO SA 40 1240 5400 1111 0000 4917 5789 (tytułem: 3MOLA opłata startowa) lub gotówką w sekretariacie imprezy podczas weryfikacji.

 

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 •  ubezpieczenie w czasie trwania imprezy,
 •  posiłek regeneracyjny,
 •  opiekę medyczną
 •  zabezpieczenie ratownicze,
 •  pamiątkę z imprezy
 •  W przypadku wpłaty po 30.05.2014r. organizator nie gwarantuje pamiątki i gorącego posiłku

 

VI. SPRZĘT PŁYWAJĄCY

Do startu w wyścigu dopuszcza się wszystkie kajaki wyposażone w dwie zamknięte komory wypornościowe (po jednej w części dziobowej i rufowej), a ponadto kajaki muszą spełniać dodatkowe warunki: kajaki jednoosobowe dostateczną wyporność dziobu (dziób kajaka obciążony na samym końcu 20kg musi wystawać z wody), kajaki dwuosobowe muszą mieć szerokość w najszerszej części nie mniejszą niż 60cm. Powyższe wymagania podyktowane są faktem, że wyścig rozgrywany jest na wodach morskich, a co za tym idzie istnieje prawdopodobieństwo dużego zafalowania. W wypadkach wątpliwych komisja sędziowska może nakazać wykonanie próby. Uczestnicy w konkurencjach wodnych startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych. Zawodnicy startują na własnym sprzęcie. Ponadto kajaki można wypożyczyć w Żabim Kruku za dodatkową opłatą - kontakt telefoniczny (58) 305-73-10.

VII. KATEGORIE W KONKURENCJI

Wyścig 3MOLA 7 km

 •  K-1M     (kajaki jednoosobowe - mężczyźni)
 •  K-2K     (kajaki jednoosobowe - kobiety)
 •  K-2K     (kajaki dwuosobowe - kobiety)
 •  K-2M     (kajaki dwuosobowe - mężczyźni)
 •  K-2 MIX (kajaki dwuosobowe - mieszane)

Konkurencje rozgrywane będą przy zgłoszeniu minimum trzech załóg w kategorii. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń do którejkolwiek kategorii, Komisja Sędziowska zmieni podział na kategorie. Wszystkie kategorie startują jednocześnie.

 

VIII. PROGRAM IMPREZY

10.00 - 11.30 - weryfikacja uczestników
11.30 - 12.00 - dopuszczenie sprzętu pływającego do wyścigu przez Komisję Sędziowską
12.00 - otwarcie imprezy
12.10 - odprawa osad startujących w wyścigu
12.30 - start do wyścigu
14.00 - rozpoczęcie wydawania posiłku dla uczestników imprezy
15.00 - zamknięcie mety wyścigu
15.30 - zakończenie imprezy, wręczenie pamiątek, nagród i wyróżnień.


IX. ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI

Do udziału w wyścigu dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz przedłożyły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyścigu lub podpisały stosowne oświadczenie w sekretariacie imprezy. Start odbywa się z plaży miejskiej w Gdyni-Śródmieściu. Kajaki są ustawione w linii na brzegu morza, a zawodnicy startują z linii na plaży, ubrani w kamizelki, z wiosłami w rękach. Na sygnał startera zawodnicy podbiegają do swoich kajaków i wyruszają na trasę wyścigu, zgodnie z otrzymanym opisem trasy. O zajętym miejscu decyduje czas przepłynięcia trasy. W trakcie rozgrywania konkurencji obowiązuje bezwzględny zakaz pływania pod molo w Gdyni - Orłowie.

X. KLASYFIKACJA, WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Uczestnicy klasyfikowani w wyścigu 3MOLA za udział otrzymają pamiątki. Dodatkowo za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach uczestnicy otrzymają medale i/lub puchary. Ponadto wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w czasie zakończenia zawodów. Ilość, rodzaj i wielkość nagród uzależniona jest od hojności sponsorów.

 

XI. RÓŻNE

 • Morski Wyścig Kajakowy 3MOLA rozgrywać się będzie w ramach Gdyńskiego Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka. W tym czasie na plaży odbywać się będą gry i zabawy oraz konkurencje kajakowe dla dzieci i rodziców, a także pokazy i możliwość testowania rożnych typów kajaków.
 • Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania imprezy obowiązkowo nosić w widocznym miejscu na klatce piersiowej, a po zakończeniu imprezy oddać w sekretariacie.
 • W trakcie trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony na terenie imprezy bez nadzoru.
 • W czasie trwania imprezy sprzęt kajakowy uczestników musi znajdować się w "strefie bosmańskiej". Wyjątek stanowi czas 30 minut przed startem oraz po dopłynięciu do mety (do 15 minut po przekroczeniu linii mety). Znalezienie przez organizatora sprzętu poza wyznaczoną strefą będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
 • Konkurencja odbędzie się wyłącznie, jeżeli stan morza nie będzie przekraczał 4 (w skali Douglasa).
 • Protesty można składać w formie pisemnej w ciągu 2 godzin od czasu zamknięcia konkurencji do Sędziego Głównego.
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z udziału w imprezie w trakcie wyścigu. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy imprezy z wyznaczonych punktów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
 • Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika imprezy, w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub ratowniczą niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas wyścigu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Wszyscy uczestnicy wyścigu 3MOLA wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów i Partnerów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatorów przedsięwzięć, jak również na ich gromadzenie w bazach danych wyżej wymienionych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.833). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144/02, poz. 1204).  


SKF Klub Wodny "Żabi Kruk"

New York Times poleca

Wypożyczalnię kajaków Żabi Kruk

Z przyjemnością informujemy, że Wypożyczalnia kajaków Żabi Kruk została umieszczona w anglojęzycznym przewodniku prestiżowego dziennika New York Times z serii "36 godzin".

W dobrych ksiegarniach poszukaj przewodnika "36 godzin: 125 weekendów w Europie" ("36 hours: 125 weekends in Europe").

WIĘCEJ

WYPOŻYCZ KAJAK

Polecamy usługi wypożyczalni kajaków www.kajakiempogdansku.pl

WIĘCEJ

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl