Klub Wodny Żabi Kruk

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" aktualnie zrzesza około 40 osób. Jest członkiem Polskiego Związku Kajakowego. Działalność statutowa gdańskiego klubu ma charakter NON-PROFIT i obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Przejawia się ona w nauce i doskonaleniu umiejętności pływania kajakiem każdego typu. Pływamy po wodach nizinnych i górskich. Kajakarzy z Żabiego Kruka można także spotkać na morskich wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponadto na przystani klubu można skorzystać z usług wypożyczalni kajaków i zobaczyć Gdańsk z kajaka. 

UCHWAŁA

W dniu 12 maja 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Klub Wodny Żabi Kruk" podjął uchwałę o ponownym wprowadzeniu tzw. "godzinek".

 1. Co to są "godzinki"
Jako "godzinki" rozumie się wszystkie prace wykonywane na rzecz klubu. Zależy nam abyście to Wy (zwłaszcza stażyści) wychodzili z inicjatywą co można zrobić. Klub jest otwarty na Wasze propozycje. Oczywiście zaliczane będzie także wsparcie materialne lub niematerialne w innej formie. Jeśli ktoś ma alergię na prace fizyczne może pomagać w organizacji imprez, samemu coś zorganizować, pisać pisma, załatwić rózne sprawey dla klubu - po prostu ulepszać nasz świat klubowy. Wszak wszystko można wycenić ;o)


 2. Kogo dotyczą "godzinki"
Obowiązkiem odpracowania wyznaczonych "godzinek" są objęci członkowie klubu oraz stażyści.


 3. Wymiar "godzinek"
a) Roczny wymiar obowiązkowych godzinek do odpracowywania wynosi 20 godzin.
b) Cena jednej godziny pracy to 10 zł.
c) Jeśli ktoś nie zdąży odpracować wyżej wymienionej liczby godzin - zapłaci za nieodpracowane.
d) Nieodpracowane godziny nie przechodzą na rok następny.

4. Zwolnienia
Z odpracowania "godzinek" zwolnieni są Członkowie Honorowi Klubu.

5. Osoby odpowiedzialne za rozliczanie godzin to:
Dorota Włodarczak
Stanisław Sikora
Mirosław Muszyński
Przemysław Siudem  

6. Wejście w życie:
W związku z wprowadzeniem uchwały w życie w trakcie roku - w czerwcu 2015 roku, wymiar "godzinek" do odpracowania za 2015 wynosi 12 godzin.    

                                                                                                  

                                                                                                   Zarząd STKF  "KW Żabi Kruk"

Klub Wodny Żabi Kruk Gdańsk - czyli Kajaki w Trójmieście.

tel.: 58 305 73 10
email: biuro@zabikruk.pl